RJEČNIK STARIH RIJEČI

Šibenski leksikon: Kad se misi, vaik triba znati miru i ne primisiti

Baština   |   Autor: Š.I.   |   07.08.2022 u 09:07

  DELCAMPE
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske'.

Meškoljiti se – gnizditi se u mistu od dosade oli od nelagode

Meštrovica – učiteljica; namin je u Docu od prvog do četvrtog učiteljica bila naša nezaboravna Vojna Marković; kad san joj se zadnji put prija koju godinu javija na Maloj loži i kad san vidija da i u dubokin godinama ima oni isti lipi sjaj u očima, pričinilo mi se na tren ka da moran teke požuriti, da prija od nje uđen u razred

Meterize - rovovi iz kojih su se na stotine Turčina i janjičara za Kandijskog rata zalićali prama Tanaji, pa - koji bi ostali na životu - vraćali se tamo, na Meterize, nazad (jerbo se Grada nisu mogli dočepati); ma, tamo je i na početku 21. vika bilo više svita nego u staroj jezgri (jerbo se jošter nisu mogli probiti dalje od Tanaje); najnoviji stanovnici Meteriza zovu ih Mater'ze, pa se sad ti misli, ka i kad Masnu zovnu Gornjon kalelargon

Metnimo kasti - rečemo oli na primjer (da bimo se boje razumili)

Metniti – od tal., staviti

Mezzo luto - iđe poslin crnine za pokojnin, da ne bi svit šta zamirija 54

Miki-maja – pulover od baršunaste vune i pamuka (popularna 1950-ih i 1960-ih)

Mira – ektolitar oli tolita

 Mirina – tako su težaci s Gorice i iz Doca zvali svoje štale, koje su bile uz kuću, ka prizemnice brez krova oli u prizemju najsirotinjskijih kuća

Miritati – zaslužiti, ali ne nagradu, nego kaštig oli matrakon, priko kostiju, dobiti po sebi; kad se dobije ono šta kome i pripada, onda mu to – kako je i red - gibira

Mirno duševno – psihijatrija 1 (jerbo je u Šibeniku bilo i nemirno duševno)

Misiti – i kru, i cice (samo, vaik triba znati miru i neprimisiti) Mišaja – drvena žlica, mišajica, za mišati kapulu dok se friga, oli troprsti matrak za mišati puru (i stalno strugati šnjime dno od teće, da ne zagara i da se ne pravu grude)

Mititi - proći ga bokon (metnimo kasti, mititi Vanjski oli Berze rada)

Podijeli: