Kalendar događanja / Koncerti (1) / 18.07.2019 / Kanal 4
KATEGORIJA Koncerti

Kanal 4

 

Početak: 18.07.2019, 20:00 h
Završetak: 18.07.2019, 22:00 h
Lokacija: Tvrđava Barone
Adresa lokacije: Šibenik

Darko Kustura           

DJ session      

 

 

  IZDVOJENA DOGAĐANJA