Kalendar događanja / Koncerti (5) / 19.08.2019 / Strana B – Melita Lovričević & Friends
KATEGORIJA Koncerti

Strana B – Melita Lovričević & Friends

 

Početak: 19.08.2019, 21:30 h
Završetak: 19.08.2019, 23:00 h
Lokacija: Tvrđava Barone
Adresa lokacije: Šibenik

 

 

  IZDVOJENA DOGAĐANJA