33 kvadrata

HZMO rasprodaje nekretnine: U ponudi i stan na Bualama, početna cijena 40 tisuća eura

Šibenik   |   Autor: N.M.   |   17.01.2022 u 14:03

  Google Maps
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prodaje niz nekretnina po cijeloj Hrvatskoj među kojima je i stan na šibenskim Bualama.

Riječ je o stanu u Ulici Petra Preradovića koji se nalazi u prizemlju neetažiranog dijela zgrade na broju 32. Stan je površine 33,70 kvadrata, spada u energetski razred E/C, a početna prodajna cijena je 302.000 kuna, istaknuto je na stranicama HZMO-a. 
Stan se može razgledati 3. i 10. veljače u vremenu od 10:00 do 11:00 sati. 

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini 10  posto početne cijene nekretnine u korist Državnog proračuna. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu, a ostalim ponuditeljima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vratit će jamčevinu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, s tim da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamate za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Krajnji rok predaje ponuda je 16. veljače 2022.

Ponude će se otvarati 22. veljače 2022. u 10,00 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu i čija ponuda udovoljava svim uvjetima javnog natječaja.

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te se smatra uredno dostavljenom svim ponuditeljima protekom osmoga dana od dana objave.
Detalje o prodaji nekretnina možete pronaći ovdje. 

 

Podijeli: