Upute Zelenog grada

Kompostirajte biootpad, razvrstajte i ispravno odlažite korisni otpad!

Šibenik   |   Autor: ŠibenikIN promo   |   29.04.2021 u 12:32

  Promo
Pravilnim razvrstavanjem i odlaganjem korisnog otpada i kompostiranjem biootpada svaki građanin može doprinijeti smanjivanju nastanka otpada i samim time i očuvanju prirode. Iz Zelenog grada Šibenik pozivaju građane da se odgovorno ponašaju i pravilno odlažu otpad te donose upute za pravilno razvrstavanje i kompostiranje otpada.

- Otpad koji nastaje u kućanstvu čini znatni dio u ukupnom proizvedenom otpadu. On obuhvaća različite vrste otpada, miješani komunalni otpad, biootpad, otpadni papir i karton, otpad od plastike, otpadno staklo, otpadni metal i slično. Promjene u našim životima i potrošačkim navikama mogu pridonijeti sprječavanju nastanka ili smanjivanju nastanka otpada. Sprječavanje ili smanjivanje nastanka otpada znači pozitivan korak u zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa, ali istovremeno znači i ušteda u vašem kućnom budžetu. Trećinu otpada kojeg stvaramo moguće je izbjeći promišljanjem o smanjenju potrošnje! – pojašnjavaju iz Zelenog grada.

Red prvenstva gospodarenja otpadom

1. Sprječavanje nastanka otpada

2. Ponovno korištenje

3. Priprema za ponovnu uporabu

4. Recikliranje

5. Energetska oporaba

6. Zbrinjavanje

Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom prioritet je sprečavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje te drugi postupci oporabe otpada i na kraju postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje odlaganje otpada na odlagalište, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom.

Spriječimo nastanak otpada!

Ponovna uporaba proizvoda ili otpada ima pozitivne učinke na okoliš – sprječava onečišćenje vode, tla i zraka, štedi materijal i energiju i stvara uštede u kućanstvu. Kružno gospodarstvo uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna, duža vrijednost proizvoda. Na ovaj način produljuje se životni vijek proizvoda te se istovremeno smanjuje količina otpada.

- Neki od savjeta za sprječavanje nastanka otpada su da poklonite drugima stvari koje više ne želite, umjesto da ih bacite. Zatim da kupujete samo stvari koje su vam potrebne i da kupujete proizvode u rinfuzi. Osim toga, dobar korak ka očuvanju prirode i smanjenju otpada je korištenje platnenih vrećica koje su dugotrajnije i ekološki prihvatljive, a ne plastičnih. Isto tako, upotrebljavajte posude od stakla koje je moguće oprati, a ne plastične posude koje se bacaju – savjetuju iz Zelenog grada.

Kompostirajmo biootpad!

Kompostiranje je postupak biološke aerobne razgradnje biootpada pri čemu nastaje kompost koji je koristan dodatak tlu, plodni humus koji hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu bilja. Trećina kućnog otpada je vrijedna sirovina za proizvodnju komposta.

- Kompostiranjem i odvojenim prikupljanjem otpada smanjujemo količinu miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu. Kompost je produkt biološke razgradnje biootpada i služi kao korisni dodatak tlu – napominju iz Zelenog grada.

Upute za kompostiranje provjerite na linku.

Ispravno razvrstavajte i odlažite korisni otpad!

Kako bi očuvali okoliš i smanjili količinu otpada, jedna od najvažnijih obveza svakoga je odvojeno sakupljanje otpada tako da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada. Potrebno je smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada, ponovno upotrijebiti stvari kada je to moguće, reciklirati otpad koji nastane jer tako čuvamo okoliš i štedimo energiju.

Detaljne upute za razvrstavanje i odlaganje korisnog otpada te raspored odvoza glomaznog otpada možete provjeriti ovdje.

Inače, Zeleni grad počeo je s korištenjem komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Vozilo je nabavljeno u sklopu projekta Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije vrijednog 1,5 milijuna kuna i financiranog sredstvima Europske unije uz Kohezijskog fonda. Cilj projekta je podizanje svijesti o smanjenu količine otpada koji se odlaže na odlagalište. U sklopu istog projekta izrađeni su letci o pravilima kompostiranja (30 000 komada) koje su započeli dijeliti građanima, a u svibnju će biti  održana i edukacija u Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac.

- Cilj nam je educirati i informirati građane na području Grada Šibenika i povećati svijest o potrebi osobnog doprinosa građana i njihove uloge u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe, te na kraju smanjenju miješanog komunalnog otpada iz kućanstva koji se odlaže na odlagalište Bikarac d.o.o. – poručuju iz Zelenog grada Šibenik.

Za sve informacije o uslugama tvrtke nazovite 022 332 325 ili pošaljite upit na info@zeleni-grad.hr.

 

 

4 fotografija

POGLEDAJTE
GALERIJU

Podijeli: