Projekt Juraj Obnova

Društvo Juraj Dalmatinac obnavlja još dva šibenska portala

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   16.04.2024 u 11:43

U okviru projekta „JURAJ OBNOVA“ koji je pokrenulo Društvo za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“ obnavljaju se još dva portala: portal u ulici Fausta Vrančića 10 i portal u ulici Stube Petra Kaera 1.

Radove će izvesti konzervatorsko-restauratorski obrt PETRA VIVA iz Splita i VEDRO, obrt za konzervaciju-restauraciju, također iz Splita.

Obnovu portala financira OTP banka d.d., a vrijednost radova je 10.000 eura. 

Portal u ulici Stube Petra Kaera 1  nalazi se u dnu stubišta koje se spušta uz apsidu crkve sv. Barbare. Baroknim stilskim karakteristikama pripada snažno istaknuti voluminozni profil nad portalom kao i baze dovratnika koje imaju dijamantni vršak, tipičan detalj dalmatinskih baroknih portala tijekom 17. i 18. stoljeća. Na zaglavnom kamenu luka nalazi se plitka dekoracija s ulubljenim uglovima kakva se često javlja na spomenicima baroka i 19. stoljeća. Renesansnom konceptu ipak još pripada gornji dio portala iznad kapitela koji predstavlja pravokutnik unutar kojeg je upisan luk, a na bokovima luka trokutne su dekoracije u visokom reljefu. Na portalu su još sačuvane dvokrilne drvene vratnice s kosim ukladama što je također obilježje baroka. Iznad vratnica još postoji stara željezna rešetka s urezanom 1819. godinom. Možda je datacija povezana s promjenom vlasnika zgrade, ali moguće je da se godina odnosi i na izvedbu portala jer je dalmatinska arhitektura poznata po primjerima kada se stilski elementi baroka, karakteristični za 18. stoljeće, prenose i na portale s početka 19. stoljeća. 

Na portalu su najprije predviđeni istražni radovi u cilju traženja tragova boja na površini kamena. Nakon toga će se pristupiti čišćenju kompletnog portala finim restauratorskim alatom te primjenom lasera. Istovremeno se izvodi čišćenje starih sljubnica i izvođenje novih s restauratorskim mortom. Veće i manje pukotine na površini kamena sanirat će se injektiranjem i mikroinjektiranjem. Na pozicijama većih oštećenja portala izvodit će se „tašeli“ (zakrpe) „u mokro“ (mortom uz izvedbu armature za pričvršćenje na stari kamen) i „u suho“ (kamenom koji se kasnije alatom prilagođuje okolnim profilima). Na portalu će se izvesti sanacija oštećene nadstrešnice izvedene opekama i mortom tako da se nadomjeste nedostajuće opeke, a oštećeni mort zamijeni novim. Na kraju će se izvesti zaštita kamena od negativnih kemijskih i atmosferskih utjecaja.

 Portal u ulici Fausta Vrančića 10 nalazi se u neposrednoj blizini crkve sv. Ivana. Portal je vrlo originalnog oblika te nosi elemente baroknog stila poput ostalih detalja na zgradi. Izveden je s rijetkim motivom podjele na kasete što ga još povezuje s renesansnim konceptom dekoracije. Na kasetama, koje teku dovratnicima i nadvratnikom, izmjenjuju se dvije geometrijske forme s ispupčenjima kakve se javljaju u europskoj dekoraciji u vrijeme baroka. Te su forme ovdje izvedene u plitkom reljefu, a naglašene su grubljom obradom površine kako bi se dekoracije istaknule. Sa strane dovratnika i iznad nadvratnika napravljen je okvir od uskih kamenih ploča s reljefnom obradom površine, što je jedinstveni detalj na šibenskim portalima. Iznad portala je profilacija vrlo naglašenog volumena što je također karakteristika baroknog stila. Portal krase vrsne drvene vratnice koje svojim voluminoznim profilima također pripadaju baroknom konceptu. 

Na početku će se obaviti istražni radovi, tj. traženje tragova boja na površini kamena, osobito na reljefnim ukrasima na kamenim blokovima portala. Slijedi čišćenje kompletnog portala s finim restauratorskim alatom te uz primjenu lasera. Stare sljubnice će se očistiti i zamijeniti novim restauratorskim mortom. Pukotine na površini kamena sanirat će se injektiranjem i mikroinjektiranjem. Manja oštećenja sanirat će se „tašelima“ (zakrpama) „u mokro“, tj. s restauratorskim mortom koji će se armaturom pričvrstiti za podlogu. Izvest će se nužna sanacija kamene stepenice portala koja ima manja oštećenja i veliku pukotinu. Na kraju će se izvesti zaštita kamena.

 

Podijeli: