Nezaustavljivi su

Društvo Juraj Dalmatinac trenutno obnavlja šest povijesnih portala u Šibeniku

Baština   |   Autor: Š.I.   |   24.11.2023 u 11:41

  Društvo Juraj Dalmatinac
U okviru projekta „JURAJ OBNOVA“ koji je pokrenulo Društvo za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“ u tijeku su radovi na obnovi šest portala koje financira Ministarstvo kulture i medija. Riječ je o tri renesansno-barokna portala: kasetiranom portalu u Ulici sv. Luce, portalu u Ulici Andrije Kačića 3 i u Ulici don Krste Stošića, o baroknim portalima u Pekarskoj ulici br. 1, u Zagrebačkoj 2 te o jednom gotičkom portalu u Ulici Jurja Šižgorića 1.

U provođenju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu Ministarstvo kulture i medija  osiguralo je sredstva u iznosu od 26 544 eura za financiranje Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Šibenik, 94 portala, Kulturno-povijesna cjelina Šibenika za restauratorske radove. Radove  izvode konzervatorsko-restauratorski obrt PETRA VIVA iz Splita i VEDRO, obrt za konzervaciju-restauraciju, također iz Splita. 

Na šest portala izvodit će radove čišćenja kamena, znatnim dijelom pomoću lasera. Paralelno će se odvijati i istražni radovi u cilju traženja tragova boja na površini kamena. Vršit će se sanacija pukotina injektiranjem i mikroinjektiranjem, uklanjanje starih sljubnica i fugiranje restauratorskim mortom. Na mjestima oštećenja izvodit će se „tašeli u suho i mokro“. 

Na kraju radova obavit će se završna zaštita kamena. Za svaki portal napravit će se izvješće o svim obavljenim restauratorskim radovima.

Renesansno-barokni kasetirani portal (poč. 17. st.) nalazi se u prizemlju zgrade koja predstavlja dio kompleksa benediktinskog samostana sv. Luce. Kasetiranom strukturom svojih dovratnika i nadvratnika portal se približava konceptu renesansne arhitekture. Unutar kaseta izmjenjuju se motivi rombova, cvjetova i dijamantnih vršaka, a u sredini nadvratnika kasetu krasi Kristov monogram IHS. Iznad nadvratnika nanizane su četiri jastučaste profilacije. Tema jastučastih profila česta je na renesansnim i baroknim portalima Dalmacije. Iznad jastučastih profila nalazi se veliki profil karakterističan za barokne dalmatinske portale. Portal je jedinstven u čitavoj povijesnoj jezgri Šibenika, izveden u mješavini renesansnih i baroknih stilskih karakteristika, a možemo ga približno datirati u početak 17. stoljeća.

Renesansno-barokni portal (16./17. st) u Ulici Andrije Kačića 3 nalazi se nasuprot ulazu u južni atrij samostanskog kompleksa sv. Luce. Predstavlja mješavinu renesansno-baroknih stilskih karakteristika, pa je vjerojatno izveden na prijelazu 16. u 17. stoljeće. Renesansi pripadaju jastučasti profili na pragovima s kružnim medaljonima unutar kojih su cvjetovi, a u sredini nadvratnika je obiteljski grb. Glatku plohu iznad nadvratnika krasi ovješen lanac, unikatan detalj na portalima ovog stila u Šibeniku. U kvadratnim okvirima na dnu dovratnika nalaze se dijamantni vršci, tipični detalji na baroknim dalmatinskim portalima.

Renesansno-barokni portal u Ulici don Krste Stošića 3 nalazi se u neposrednoj blizini romaničke crkvice sv. Krševana. Renesansno-barokni portal iznimne ljepote krase jastučasti profili i motivi rombova, tipični za dalmatinski barok, a njima se pridružuje i dijamantni vršak u podnožju dovratnika.

Unikatni detalji su portreti klesani u okruglim medaljonima što je još uvijek poveznica s renesansom. Ovaj izniman portal dominantno je renesansni iako na njemu ima detalja kasnijeg baroknog stila. Stoga bi se mogao datirati u sam završetak 16. stoljeća.

Portal u Pekarskoj 1 izrazitih je baroknih stilskih karakteristika kojima pripada snažna nadvratna profilacija ispod koje se pruža jastučasti poluobli profil s reljefnim akantusovim listovima.

Baroku pripada i medaljon u sredini nadvratnika u obliku uspravljene elipse koja je bila vrlo raširen detalj ovog stila. Unutar medaljona je grb nepoznate obitelji. Baroknom konceptu pripadaju i dijamantni vršci u dnu dovratnika. Iz baroknog stilskog konteksta izlaze ukrasi koji rube pragove u obliku svinutog konopa koji je bio vrlo popularan u vrijeme šibenske gotike. Na vrhu portala postavljene su gotičke spolije, vjerojatno dijelovi prozora koji oblikovno čine tzv. prekinuti zabat, još jedan detalj baroka.

Barokni portal (17. st.) u Zagrebačkoj 2 ima karakteristične elemente baroknog stila u Dalmaciji koji su u upotrebi tijekom 17. i 18. stoljeća. Prije svega to je velika jastučasta profilacija iznad nadvratnika na kojoj su u plitkom reljefu istaknuti akantusovi listovi, u sredini i na krajevima. Veliki profil iznad vrata, kao i dijamantni vršci u dnu dovratnika dodatni su detalji baroknog stila, dok na pragovima portala još teče stepenasta profilacija kakva se rabila u ranijem renesansnom razdoblju.

Portal u Ulici Jurja Šižgorića 1 gotičkih je stilskih karakteristika. Gotici pripada šiljasti oblik gornjeg dijela portala s lunetom. Istom stilu pripada i obli štap (tzv. 'baštun') koji uokviruje lunetu i donji pravokutni dio portala. Vezni kamen, koji duboko ulazi u strukturu zida, na lijevom dovratniku također pripada elementima srednjovjekovne arhitekture u gradu. U vrhu portala je manji akroterij u obliku 'dinje'. Slični akroteriji krasili su gotičke i renesansne balustrade (ograde stubišta i balkona) u Dalmaciji. Ovaj šibenski primjerak akroterija vrlo je zanimljiv jer je klesan na spojnici lukova, a ne iznad njih što je jedinstven slučaj na šibenskim gotičkim šiljastim portalima. Nedostatak dekorativne opreme portala nadoknadio se vrsnom freskom u luneti. Ona je nastala kasnije, renesansnih je stilskih karakteristika te ima tematiku Gospe na kamenu uokvirenu vrsnim slikanim vijencem od hrastovog lišća. Freska je obnovljena 2001. godine u okviru programa STANADI.

Podijeli: