Riječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Izvadi ruke iz te škaršele il' se neš škapulat

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   30.04.2023 u 11:00

  Delcampe
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske'.

Škancija - ladica, polica u komu

Škapular - prama tal. scapola, to su bile dvi platnene, svetačke sličice, šta bi se, spojeneuzicon, priko glave visale jedna na prsi, a druga priko škapule oli plećke, ka amajlije oli talismani, da bi čejade škapulali od sviju zala; meća ih je na se imućniji svit, a ovima drugimani to nije moglo pomoći, pa bi sirotinja, koja je i Bogu znala biti teška, samo molila

Škapulati se - iskobejati se iz nevoje

Škaršela - žep; zove se tako zato šta je obično bija prazan, brez šoldi, škarš

Škaršo - škrto, oskudno; za škrtoga se čovika reče da je škarše ruke

Škartoc - vrićica od karte, u koju ti u butigama metnu štrucu kruva oli štoko refužo

Škatula - kutija; u drvenima se držalo ženski nakit, ili pinele, sapun i ustre za brijanje; one odkarte, čin su se pojavile, u kojima se kupovalo postole, odma su se pritvarale u škatule za dokumente, oli za držanje ono malo slika šta je svaka familija o sebi čuvala za da ih se mlađi koji put situ

Škicati - zgrišpati, zgužvati; kad se oće škicati leše kunpire, triba pri ruki imati škica-patati

Škina - leđa, najboja juneća požicija za juvu i lešaduru

Škinkalo me - prisiklo u škini oli u križima; a more se škinkati oli uganiti i ruku, nogu oli čičak (liču se molitvon, kvasinon, pacijencon i mirovanjen)

Škip - drveno, 'rastovo korito, s ručkama

Škiribico - od tal. schiribizzo, pomama, kapric, inat

Škivavati se - ustručavati se

Škljoca - sklopivi nožić, britulinić

Škoba - koji je zadnji u svemu
oli kojeg zarad toga šta je u svemu najslabiji niko neće; zna sekasti i za zadnji bokunić spize šta ostane na pijatu (jerbo nije ima više di stati)
 

 

Podijeli: