Rječnih starih riječi

Šibenski leksikon: Klatarija se i tražija kite smrike po gradu

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   26.05.2024 u 11:44

  Delcampe
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske’.

Kijati – more se iz nosa kad čovika uvati priklada i kijavica, a more kijati sa neba, i kiša s neba, i susnižica s vitron, i gusti, lepurasti snig, da sve zamete

Kimeno – od tal. chi fa meno, šta će reći odigrati trešete oli treumf, tako da se uvati šta manje punata

Kino Tesla - Ivan Fulgosi je 1921. kupija zgradu, a prvi film pušta se 1932.

Kirijaš - izvedeno od tur. kiridžija, koji je bija čovik šta prinosi tuđu robu karima s konjskon vučon; Varoš, Plišac i Škopinac imali su još i u 1960-ima puno kirijaša, koji su u zadnjin danima natirani da svoja gvožđena kola na karima zaminu gumenima, da bi ih malo poslin satrali kamijoni, šta su in oteli posal

Kite – najvažniji prometni znak u gradu, dok je toverana bilo zamalo na svakon kantunu; maslina - za bilo, smrika - za crno, i borić - za opol. Ko se prama njima ravna, nije se moga izgubiti.

Klačada – otpala žbuka, skida se i puntarolon i čekićon, i jačon špatulon

Klatariti se – besposleno tumarati okolo; to u svoje vrime radi mlađarija, kad izgubi busolu

Klepati – triskati po ušima; najpopularniji šport u pučkoj skuli: ti koji sidiš odozada, klepneš ovog šta je isprid tebe, i kad se on okrene, praviš se da nije tvoj posal, ili ga klepneš sa strane kojoj je bliži ko drugi oko tebe, pa jedva čekaš da se ta dva potuču; klepac je bat u zvonu

Klobušac - sve do početka 1980-ih, to su bili vrtli šta su ih držali Stančići (di su sad švore), pa moji Karadžolići u sridi, i uz njih Jakovljevići, kojima je bija prizivak Moko; sve je to nacijonalizirano u 1980-ima (u korist grada, Pošte i Vinarije), u vrime inflacije, pa san ja od babe onda na dar bija dobija tranzistor - tolko je vridila cila nadoknada šta se s pomakon od šest godina isplatila za 10.000 m2 našeg obradiva zemljišta. Sad je tamo Kaufland, u kojen ima svega, samo ne onog blaga šta je jošter 1960-ih pupalo i cvitalo po našen Klobušcu.

Kloniti - more glava na katrigi naglo pasti poslin obilata ručka, a more i cilo tilo, u robi; ma, kloniti se more pametnije čejade od kojeg drugog, inberlanog oli skroz inšenpjanog, da mu ko ne bi reka: a, s kin si, takav si!

Kobulj – veliki grozd

Kocjuto - to more biti dite, koje po vazdan grinta i neće da sluša, nego se svemu i sviman suprotivi

Koćeta – za jednu peršonu, s punon gornjon i donjon stranon

Koguma – grezzija posuda s pokrivalon i šantarelon za otklopiti ga pritiskon palca, koja služi za kuvati kafu od žita i cikorije, za poslin raditi bilu kafu (u koju se ubumba feta suvjega kruva).

Kokodakati – govoriti priko svake mire, bljezgetati brez pameti i ne znati stati

 

Podijeli: