Rječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Vrag odnija prišu, sist ćemo ispri kuće i teke priblezgavati

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   04.12.2022 u 11:10

  DELCAMPE
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske'.

Prače – špagi uz samar na magarcu, kojima se učvršćuju kofe

Prćenje – kad koza zavodi jarca, a on se počne odazivati i poslin ne zna stati; triba gledati da se ne kupuje kozletina u vrime kad se prću, jerbo ima vonj koji nije lipo oćutiti u pijatu

Prćiguz - oholica, koji se pravi važan, a nema ga šta za viditi; more to biti i mali crni mrav s crvenon glavon šta odma štipa i bode dignuton, isprćenon guzicon čin ga takneš

Prćoka – štoko sitno; „Donija si mi prćoke, a ne šljivare!“

Predikati – propovidati (s oltara ili s govornice)

Pređa – vuna (jerbo se prede; zna li još ko onu: «Predivo je preeelaa, dijeva zamišljeeenaa»?)

Preniti se – naglo se razbuditi iz popodnevnoga drima

Preša – žurba («vrag odnija prešu»)

Prezla – mrvice od kruva

Preženca - šesno, ingordo čejade, koje je lipo za viditi ga (ma ne i za držati ga po kući)

Pribirati - privrćati robu na pazaru, sve dok se ne bi naša najboji bokunić, oli mišati po tuđemu armerunu priko svake mire

Priblezgavati – mlatiti praznu slamu, štricati gluparije

Pribočavati – prigovarati (sa strane, ka usput)

Pribrditi – nadvladati brigu, potirati je od sebe, zaboraviti, smetniti s pameti, prizumiti (kratkosilazni je naglasak na prvon i)

Pričepiti ga – dokazima, dotirati uza zid

Podijeli: