Rječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Znate li što je žigavica, žburt, žirandula?

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   03.09.2023 u 09:07

  Delcampe
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske’.

Zvrčajke - čegrtaljke, dičja igračka koja je živcirala starije, a bila važan crkveni inštrument; u Cvitnu su nediju crkvena zvona bila zavezana; umisto zvona po župi su odali momci s velikon crkvenon, a uz njih mularija s malin ručnin zvrčajkama, i najavjivali obred: “Ajte vi judi i žene u Gospe van grada na Gospin plač!”; i onda bi zvrčali velikon zvrčajkon koju su dva jača nosili ka traje, a treći sa strane vrtija maniku.

Zzinga - prama tal. zinco, cink, mi sa zz zovemoskupju, pocinčanu kapsu za pokapanje bojestojećih pokojnika

Zzog - teren za igru na buće oli na drvene balote (ko izgubi plaća litru)

Zzogatula - dičja igračka 

Zzunta - dodatak u bikariji: ko kupi janjeću plećku oli od bubriga pa do kraja buta, mora uzeti i po glave; meće se uz plećku i but, jerbo samo glavu malo ko da bi tija uzeti po cini naške janjetine, pa bi se jošter i pobili s mesaron; ma, dobra je i glava, ako u njojzi ima zeru pameti

Žbalati - od tal. sbagliare, promašiti, faliti; ispasti iz kartaške igre prija drugih; žbalati na balote (tući bulin, a faliti dabi po metra)

Žbjaka – bila krema, ki kreda, cinkovo lipilo, za žbjakavati (čistiti) bile postole

Žbjego - od tal. sbieco, kriv, kos; dežbjego - ukoso, krivo Žbočati - od tal. sbocciare, rascvitati se; u igri na buće (oli na balote) tući, pa s jednon bućon izbiti - ka na biljaru - dvi i više fureštih, da sve cvita 

žburt - po tajanski je sporto oli izbočina, a mi tako zovemo isturenu, a ograđenu i zacakljenu ponistru, iz koje čovik more gledati doli na ulicu i po kiši, ka i za friškijeg vrimena; nađe ih se joštera na više kuća u staroj jezgri, samo ih malo ko, osin japanskih turista, vidi, jerbo je našen svitu teško digniti glavu prama gori, a najpametnije gledati isprid sebe, da u štoko ne ugazi

Ženirati se - ženija bi se, a i ne bi se ženija, oli škivavati se

Žežin, užežin – dan uoči (Velike Gospe)

Žigarica - bila žigarica su pluća, a crna jetrica (jedna i druga su, ako su janjeća, najboja na umido, pa sa šakon pure)

Žigavica - kopriva

Žiloždera - mršava, debula, sva ispijena, kost i koža, brez deka pupe, koja zarad toga samu sebe grize

Žirandula - vida za zatvaranje vrata oli ponistre iznutr

Podijeli: