Rječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Znate li što znače riječi komodin, konistra, kopravenda i kopun

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   09.06.2024 u 09:43

  DELCAMPE
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske’.

Nastavljamo sa slovom 'K':

Komodin – kantunal, dija mobije šta stoji uz krevet, a uz bračni s obe bande, u visini glava

Komoštre – verige o kojima visi bronzin nad kominom

Konča – mirodije, oli amina od najbojeg dila šuštance u svakoj spizi

Konistra – pletena, manja kofa za pribacivanje zelenja i voća na pazar

Konšerva – ukuvane pomidore do koncentrata, pa prociđene kroz lanenu krpu; sušu se ujesen na dasku oli po širjin pijatima, pa teke posolu i meću u staklenke, koje se odozgora teke priliju s ujon

Konšiluk – susjedstvo u četvrtima vanka Grada, važnije od famije, prvo šta bi moglo šta kasti, pa se prama njemu vaik imalo puno obzira i poštivanja; a prvi susid je bija konšija

Kontati – računati

Kontrada – susret u šetnji, šetalište; kvart za điravanje

Kontreštavati se – suprotiviti se, inaditi se

Kopanja – za misiti kru; lavadura za prasca

Kopravenda – preprodavačica (dok je radija Stari pazar, većina prodavača je prodavala svoju robu, i svi su odreda ružno govorili o oniman šta su prodavale tuđu, nevajanu robu)

Koprifogo – policijska ura (vrime, kad se nije smilo ići vanka), zadnje je u Šibeniku držala Mušolinijeva vlast ("Vrag ih odnija, i ne vratija nikad više!")

Koprtlje – criva, janjeća (za prste lizati, ako ih se zna napraviti)

Kopun – uškopjeni pivac

Korda – električna žica (prama tal. corda – žica), omotana finin pletivon (sad je u modi da je žica za struju u plastiki)

Korteđavanje – udvaranje (a šta to triba činiti; zar nije dosta da se nju drito zapita: čuješ, mala, bil se ti udala?)

Kortežano – gosposki fino

Podijeli: