Rječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Znate li što znače riječi žižice, žlajf i žvonjka?

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   10.09.2023 u 11:12

  DELCAMPE
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske’.

Nastavljamo sa slovom 'Ž': 

Žito orzo s važolon – niki ga zovu ričet; čin ga se teke oladi, odma triba pojisti dva dubja pijata

Život – tilo; znali smo kasti: vas me život boli, oli: ima ružnu glavu, ma lipi život

Žižice - zna ih biti u staromen važolu oli u orzu

Žlajf – brenzza od kara (dušu dala po nizbrdicama)

Žlingva - kopča, vezica na postolima, a i centura na dnu nogavica

Žmarcati - promašiti

Žmare – jedni ih zovu čvarci, a rič je o friganoj prasećoj masnoći, isičenoj na komadiće od jednog zalogaja; likari ne daju judima da ih idu, jerbo da će in se žile zamastiti i da – ne odaleču li se od žmara - neće dugo; a jopet, kad se dobro posolu, lipe su za popiti

Žmir – kolomast, za mazati gožđena kola od kara da ne škripu

Žmirale – dičja igra skrivanja, di jedan žmiri do deset, dok se drugi ne posakrivaju, pa ih onda vata, a ostali se spašavaju, ako su brži od njega: «Moj spas za me!»

Žmrokniti - nabrzinu štoko pojisti u odu, gakniti

Žuljkati - mljackati, vrtiti među zubima, žvakati tvrdi kru oli struk koromača

Žurnata – dnevna zarada za napoličare

Žvale – justa (i od konja, i od čovika oli žene)

Žvejarin - budilica

Žvelto - čvrsto, žustro, s forcon

Žvonjka - Dolacani (c a ne ć) bi tako zvali duplu bajamu u jednoj kori, šta će reći bajamu su dvi špice

Podijeli: