Kalendar događanja / Koncerti (2) / 07.12.2018 / Advent u Šibeniku – One Dread
KATEGORIJA Koncerti

Advent u Šibeniku – One Dread

 

Početak: 07.12.2018, 21:00 h
Završetak: 07.12.2018, 23:00 h
Lokacija: Perivoj Roberta Visianija, Šibenik
Adresa lokacije: Parkić

 

 

  IZDVOJENA DOGAĐANJA