Inspiracija

20 dalmatinskih imena za djevojčice i dječake koja će uvijek biti u điru

Dom i obitelj   |   Autor: ŠibenikIN   |   17.10.2023 u 21:37

  Unsplash
Jug Hrvatske diči se svojom tradicijom, a njoj zasigurno pripadaju i imena koja se u Dalmaciji već stoljećima daju djeci, a koja su česta i danas. Izdvojili smo 20 prelijepih dalmatinskih imena za djevojčice i dječake koja nikada neće izaći iz mode.

Imena za djevojčice:
Tonka

Varijanta imena Antonija koje potječe od latinskog Antonius, što je rimsko ime izvornog porijekla iz grčke riječi anteo, antao, a znači "spreman za borbu, natjecanje". Prema nekim izvorima, ime Antonija znači i prednja, prva.

Cvita

Ovo ljupko ime ikаvskа je inačica imenа Cvijetа, čije značenje dolazi od imenice cvijet. Želite li svojoj princezi dati nježno i romantično, a opet moćno i upečatljivo ime, Cvita će sigurno biti odličan izbor.

Tonka, Cvita, Kate, Luce, Mare, Anka dalmatinska su imena za curice koja će na jugu Hrvatske uvijek biti popularna

Luce

Ime je izvedeno od latinske imenice lux (u genitivu lucis), a znači svjetlost. Ime se često davalo djeci rođenoj u cik zore, kada se rađa danja svjetlost.

Mare

Kratka varijanta imena Marija. Kao ime Isusove majke, simbolizira čistu i duboku ljubav. Prema starijim tumačenjima, ime je nastalo od hebrejskog mir (gorko) i jam (more) pa bi značenje bilo "gorčina mora". Prema novijim tumačenjima, pretpostavlja se da ime vuče značenje od egipatskog mry, što znači "ona koja je voljena".

Kate

Skraćeni oblik imena Katarina. Po jednom tumačenju, izvedeno je od grčke riječi hekateros, što znači "svaki od oboje". Po drugoj teoriji, ime vuče porijeklo iz grčkog katharos (katarza), što znači "čistoća, čistoća emocije". Također se spominje izvedenica od imena Hekata, boginje smrti i vradžbina.

Anka

Varijanta imena Ana koje znači "milost, ljupkost, zahvalnost". Ime potječe iz starohebrejskog Hannah, što je kasnije prešlo u latinski jezik te se izgovaralo Anna. Ime je majke Bogorodice Marije pa je u raznim inačicama postalo popularno širom kršćanskog svijeta od najranijih vremena do danas.

Anđa

Snažno ime koji potječe od grčke riječi angelus, što znači "anđeo, glasnik, vjesnik".

Manda

Ime izvedeno iz imena Magdalena starogrčkog porijekla i znači "ona koja potječe iz Magdale" (mjesto na Galilejskom jezeru), a označava osobu čvrstu kao kulu. U Dalmaciji je poznata i poštapalica "asti Mande" ili "asti ga Mande" koja se koristi kao izraz čuđenja kad su u pitanju pozitivne i vesele stvari.

Perina

Nastalo od muškog imena Petar, staro dalmatinsko žensko ime Perina već je stoljećima jedno od najpopularnijih na jugu Hrvatske. Ime se spominje i u dokumentu "Prilog poznavanju osobnih imena trogirskog stanovništva u 16. i 17. stoljeću" autorice Nevenke Bezić-Božanić.

Slavenski živalj naseljavajući istočnu jadransku obalu donosi sa sobom i svoj oblik osobnih imena, koja će se u raznim inačicama sačuvati i do naših dana, piše autorica.

Paloma

Ime potječe od latinske riječi palumba, koja je označavala goluba, pa se tako paloma može prevesti kao "golubica". Ime koje tako asocira na Mediteran, ljeto, sunce, more...

Imena za dječake:
Niko

Niko je ime izvedeno iz grčke riječi za pobjedu, odnoso pobjednika. Ime se definira i kao skraćeni oblik imena Nikola.

Roko

Ime Roko je latinskog podrijetla i dolazi od riječi rochus koja znači "visok čovjek". No, ime Roko je i ime karakteristično za Dalmaciju, posebno za splitsko područje i podsjetnik je na omiljene likove iz serija koje prate život u Dalmaciji kao što je Roko Prč iz Malog mista.

Duje

Sveti Duje je zaštitnik grada Splita, zbog čega je ovo ime vrlo popularno među roditeljima u Dalmaciji. Također, prema jednom od tumačenja, ime Duje varijanta je imena Dominik, koje ima latinsko podrijetlo i dolazi od riječi dominus te znači "gospodar", "gospodin".

Špiro

Ime Špiro ima podrijetlo u grčkom jeziku. Nastalo je od riječi spyridon koja znači nezakonit. Ima i preneseno značenje prema kojem znači "onaj koji teži nečemu".

Lovre

Ime Lovre izvedeno je iz latinske riječi laurentius i znači "čovjek iz Laurentuma". Prema drugom tumačenju, izvedeno je od latinske riječi aurus koja znači "lovor".

Toma

Ime Toma je aramejskog podrijetla. Izvedeno je od riječi teomo koja znači "blizanac". Mnoge asocira na apostola Tomu i izraz nevjerni Toma, piše portal Zadovoljna.

Donat

Ime Donat ima podrijetlo u latinskom jeziku i izvedeno je iz glagola dono koji znači "darovati, žrtvovati".

Šime

Ime Šime hebrejskog je podrijetla, a znači "slušati". Još jedna među Dalmatncima popularna verzija ovog imena je Šimun.

Bepo

Ime Bepo zapravo je jedna od verzija imena Josip. Ima hebrejsko podrijetlo i dolazi od riječi yosef koja znači "Bog dodaje".

Jere

Ime Jere izvedeno je iz grčke rječi hieronymos, a znači "sveti". Ono je skraćena verzija imena Jeronim.

Podijeli: