Roditelji često u dilemi

Što dijete treba znati do upisa u 1. razred osnovne škole?

Dom i obitelj   |   Autor: ŠibenikIN   |   20.02.2024 u 21:59

  Unsplash
Mnogi roditelji često su u dilemi što dijete treba znati prije polaska u osnovnu školu. Prije donošenja odluke, trebalo bi provjeriti djetetovo znanje, vještine, motoriku i druge parametre koji otkrivaju je li spremno za školske obveze. Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta te sastav stručnog povjerenstva utvrđuju se Pravilnikom o psihofizičkom stanju djeteta.

Fizička zrelost obuhvaća:

visina djevojčica 117 centimetara, visina dječaka 120 centimetara
težina oko 20 kilograma
dobro razvijene osjetne organe (vid, sluh)
uspostavljena kontrola fizioloških potreba.

Intelektualna zrelost obuhvaća:

percepciju, pamćenje, zaključivanje
koncentraciju 15 do 20 minuta
govor, rječnik
numeričko poimanje
vremenske odnose
raspoznavanje boja

Kako izgleda pregled u ambulanti školske medicine?

Pregled prije upisa u prvi razred obavlja se u ambulantama školske medicine, a uključuje otvaranje osobnog kartona djeteta, kontrolu oštrine vida, orijentacijsku procjenu sluha, mjerenje težine i visine, detaljan klinički pregled (usna šupljina, srce, pluća, kralježnica, stopala, ekstremiteti, spolovilo), kontrolu govora i procjenu razvoja grafomotorike, percepcije, psihičkog razvoja, ispitivanje emocionalnog razvoja i socijalne zrelosti.

Što je važno za obradu u školi?

Nakon pregleda kod liječnika školske medicine, potrebno je obaviti pregled i obradu kod psihologa i defektologa, odnosno članova stručnog povjerenstva u školi u koju će se dijete upisati.

Vrlo je važno da dijete svladalo grafomotoričke aktivnosti za koje je glavni preduvjet razvijena fina motorika šake. Možemo reći da je dijete savladalo grafomotoričke vještine ako je odabralo dominantnu ruku koju će koristiti za pisanje, ako pravilno drži olovku vrhovima prstiju - palcem, kažiprstom i srednjim prstom, ako ima adekvatan pritisak olovke na papir, ako može precrtati krug, kvadrat, trokut i romb, ako je savladalo bojanje unutar linija, ako crta prepoznatljive crteže i ako zna napisati svoje ime tiskanim slovima, piše Index.

Dijete ne mora znati čitati, ali mora imati usvojene predčitalačke vještine

Važno je da dijete razumije prostorne odnose: gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad, ali i odredi lijevu i desnu stranu. Očekuje se da dijete zna i razumije vremenske odnose: jučer, danas, sutra, prije, poslije, jutro, podne, večer, prijepodne, poslijepodne, kao i dane u tjednu. Što se tiče matematičkih vještina, dijete bi trebalo brojati do 20, brojati unatrag od 10 do 0, te razumjeti pojmove duži, veći, širi.

Od govora i jezika, dijete bi trebalo pravilno izgovarati sve glasove, pravilno se gramatički izražavati, znati verbalno definirati jednostavne pojmove, sličnosti i različitosti određenih pojmova te prepričati kraći događaj ili priču.

Za upis u prvi razred ne očekuje se da dijete zna čitati, ali mora imati usvojene predčitalačke vještine. To znači da može rastaviti poznate riječi na glasove i slogove, prepoznaje kojim glasom počinje ili završava riječ te prepoznaje simbole slova i brojeva. Dijete bi trebalo znati i osnovne pojmove o sebi, kao što su ime i prezime, adresa, dob, ime roditelja, zanimanje roditelja.

Sedam korisnih vještina koje djeca trebaju znati prije polaska u školu:

Napisati i pročitati svoje ime i prezime.
Samostalnost kod obavljanja nužde.
Vezati vezice na obući.
Odjenuti jaknu.
Samo se obući.
Koristiti pribor za jelo.
Ponašati se u školskoj kuhinji kod konzumacije obroka.

Podijeli: