Požeško-slavonska županija

Uvodi se testiranje na droge i alkohol za zaposlenike Županije u Slavoniji

Hrvatska   |   Autor: ŠibenikIN   |   19.09.2023 u 21:22

  Unsplash
Požeško-slavonska županica Antonija Jozić je donijela Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti za zaposlenike Županije. Kako javlja Radio Vallis Aurea, tolerancija na alkohol bit će nulta, a krajnja mjera može biti otkaz.

Pravilnikom je utvrđena zabrana rada pod utjecajem alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti, kao i postupak testiranja kojim se utvrđuje je li službenik ili namještenik za vrijeme radnog vremena pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Određene su mjere i sankcije koje Županija primjenjuje prema radnicima i drugim osobama koje su na radu, odnosno u prostoru pod nadzorom zatečene pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti, zatim odgovornost i ovlasti župana, pročelnika, kao i ovlaštenika župana za provedbu mjera zabrane zlouporabe alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti,

Također, određena je zabrana rada i dolaska na posao pod utjecajem alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti.

Što je sve zabranjeno?

Zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, droga i drugih sredstava ovisnosti u prostoru pod nadzorom Županije, kao i njihovo unošenje u taj prostor, piše Radio Vallis Aurea

Na radnom mjestu i prostoru pod nadzorom Županije službenik i namještenik ne smije biti pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti.

Postupanje službenika i namještenika koje je suprotno ovoj zabrani smatra se postupkom koji ugrožava opću sigurnost i zdravlje službenika i namještenika te imovinu Županije i predstavlja povredu obveza iz radnog odnosa propisane kako Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi tako i Pravilnikom o unutarnjem redu Požeško-slavonske županije.

Nula promila i testiranje

Stanje pod utjecajem alkohola smatra se stanje pri kojem izmjerena vrijednost alkohola u izdahnutom zraku iznosi više od 0.0 miligrama u litri izdahnutog zraka, odnosno više od 0.0h/kg težine u krvi, stoji u Pravilniku.

Potrebu testiranja određuje pročelnik upravnog odjela za svoje službenike i namještenike sa svrhom zaštite zdravlja i sigurnosti svih službenika i namještenika. Pročelnik upravnog odjela mora udaljiti s radnog mjesta službenika ili namještenika kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola, droge ili drugih zabranjenih tvari u skladu s Pravilnikom.

Pročelnik upravnog odjela može udaljiti s radnog mjesta i službenika ili namještenika koji se odbije podvrći testiranju, a naročito, ako mu ponašanje odstupa od uobičajenog. Testiranje službenika ili namještenika radi provjere je li pod utjecajem alkohola provodi stručnjak zaštite na radu II. stupnja i to kao redovno testiranje, nasumično testiranje, ili testiranje po dojavi župana, neposrednog voditelja ili ovlaštenika poslodavca.

Rad pod utjecajem alkohola ili droga smatra se težim kršenjem službene dužnosti

Rad pod utjecajem alkohola, droge ili drugih nedozvoljenih tvari smatra se težim kršenjem radne dužnosti, odnosno teškom povredom radnog odnosa. Prema službenicima ili namještenicima koji su postupili protivno zabrani ovog Pravilnika primjenjuju se odgovarajuće mjere odnosno sankcije, ovisno o okolnostima slučaja i o rezultatima testiranja.

Mjera može biti: usmeno upozorenje i savjet službeniku ili namješteniku uz udaljavanje s mjesta rada, zabrana nastavka rada – privremeno udaljavanje s radnog mjesta i upozorenje o mogućnosti prestanka službe odnosno otkaza ugovora o radu, ili mjere obveznog liječenja pri ponovnom kršenju zabrane.

Izrečene mjere se unose u dosje službenika ili namještenika. Alkoholiziranost je svrstana u dvije kategorije: Pripito stanje do 0.5 mg/l (do 0.5 g/kg težine u krvi) i pijano stanje: 0.51>mg/l (0.5>g/kg težine u krvi), što čini razliku kod sankcioniranja.

Pravilnik će idućeg tjedna stupiti na snagu, javlja Radio Vallis Aurea.

Podijeli: