Izborni kodeks

Etičko povjerenstvo: Evo što nije dopušteno u utrci za Europski parlament

Izbori 2024   |   Autor: HINA   |   17.05.2024 u 13:49

  Ilustracija/Unsplash
Etičko povjerenstvo donijelo je u ponedjeljak Izborni etički kodeks u izborima članova u Europski parlament iz Hrvatske, 9. lipnja, u kojem se ističe da u nadmetanju nije dopušteno pozivati na nasilje, širiti nacionalnu, vjersku ili rasnu mržnju te poticati neravnopravnost spolova.

Predizborno nadmetanje treba voditi slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a u suprotstavljanju težiti utemeljenoj i obrazloženoj kritici, stoji u Izbornom etičkom kodeksu, kojeg potpisuje predsjednik Etička povjerenstva, akademik Velimir Neidhardt.

Etičko povjerenstvo naglašava kako je tijekom izborne promidžbe i samog postupka izbora protivno Kodeksu negiranje hrvatskog sustava slobodnih izbora ili ometanje i sprječavanje potpunog i slobodnog izražavanja volje birača.

Iznošenje laži i insinuacija o političkim suparnicima

Također protivno Kodeksu je i širenje bilo kakve zlonamjerne ili neutemeljene optužbe protiv bilo kojeg kandidata, a kojoj je svrha izazivanje sumnje u lojalnost kandidata ustavnom poretku Republike Hrvatske te u domoljublje.

Protivno Izbornom etičkom kodeksu je i iznošenje laži i insinuacija o političkim suparnicima, kao i isticanje fizičkih, psihičkih i drugih osobina suparnika radi njihova omalovažavanja te iznošenje laži i insinuacija o privatnom životu suparnika u izborima i članova njihovih obitelji.

Vrijeđanje i omalovažavanje sudionika u izbornom procesu, a posebno pripadnika nacionalnih manjina, kao i svih drugih skupina na osnovi rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe, društvenog položaja ili drugih osobina također se protivi Kodeksu.

Jednako kao i upotreba osobnih podataka pribavljenih na nezakonit način, kao i onih koji su zakonito prikupljeni od organizacija i službi, ali za druge namjene; vrijeđanje, omalovažavanje i bilo koji oblik nasilja nad ženama i muškarcima te netransparentno i neodgovorno korištenje umjetne inteligencije.

Etički je neprihvatljivo i protivno najboljim interesima djece njihovo korištenje u predizborne svrhe.

Javna isprika

Tijekom izborne promidžbe i postupka izbora za Europski parlament, Etičko povjerenstvo će pozvati stranke i pojedince koji su postupili protivno Izbornom etičkom kodeksu – da se javno ispričaju, ističe se.

Birači imaju pravo dobivati u svim sredstvima javnog priopćavanja objektivne informacije o strankama i kandidatima, a stranke kao i kandidati trebaju imati pravo na jednake uvjete predizbornog nadmetanja.

Od medija se očekuje objektivno, nepristrano i uravnoteženo informiranje o izbornoj kampanji

U tu svrhu tijekom izborne promidžbe sve stranke trebaju imati ravnopravan položaj u predstavljanju programa i kandidata te pod jednakim uvjetima dostupno vrijeme, sukladno Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj.

Očekuje se od svih medija da u svojim objavama koje nisu vezane za predstavljanje i oglašavanje izbornih stranačkih programa i kandidata, ne koriste sadržaje koji služe izbornoj promidžbi.

Od svih medija se očekuje poštovanje načela jednakog pristupa plaćenoj političkoj promidžbi svih stranaka, kandidata na izborima te objektivno, nepristrano i uravnoteženo informiranje o izbornoj kampanji.

Tijekom izborne promidžbe i postupka izbora, protivno je Kodeksu korištenje financijskih sredstava, opreme, potrošnog materijala i prostorija u vlasništvu države, jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave za aktivnosti i namjene izborne promidžbe.

Promatrači ne smiju izražavati svoja stajališta o strankama i pojedinačnim kandidatima niti na drugi način utjecati na birače, stoji u Izbornom etičkom kodeksu kojeg je Etičko povjerenstvo prihvatilo na današnjoj 2. sjednici.

Podijeli: