U utorak 14. prosinca

U klubu Azimut predstavljanje knjige 'KLASIKA, PUNK, CAJKE': Provjerite što mladi grada Šibenika žele i misle o kulturi

Kultura   |   Autor: ŠibenikIN   |   07.12.2021 u 16:24

  V.B./Arhiva/ŠibenikIN
Šibenska udruga mladih Š.U.M., Kolektiv 4b i Klub Azimut organiziraju predstavljanje knjige Željke Tonković, Krešimira Krole i Svena Marcelića „Klasika, punk, cajke: Kulturni kapital i vrijednosti mladih u gradovima na Jadranskoj obali“ u klubu Azimut, 14.12.2021. s početkom u 18 sati.

Autori/ca su proveli istraživanje na uzorku od 2600 učenika i učenica završnih razreda srednjih škola u 6 najvećih gradova Jadranske Hrvatske. Kroz istraživanje ispitivane su navike učenika, posjećivanje i konzumacija kulturnih sadržaja, utjecaj roditelja na kulturnu potrošnju učenika/ca, želje i potrebe učenika/ca, zadovoljstvo učenika kulturnom ponudom grada, njihove vrijednosne orijentacije i sl. Knjiga je namijenjena i nositeljima javnih politika u kulturi te akterima u kulturnom i kreativnom sektoru, odnosno svima koji sudjeluju u kreiranju kulturne ponude. Autori na kraju donose i smjernice i prijedloge za donositelje javnih politika za mlade s obzirom na razvoj kulturne ponude i publike.

S obzirom na to da je istraživanje provedeno, između ostalih gradova i u Šibeniku, smatramo ovo predstavljanje izuzetnim doprinosom razumijevanju lokalnih uvjeta u kojima se kreiraju kulturni sadržaji. Upoznavajući mlade, moguće je bolje planirati kulturnu ponudu grada, njihovo aktivno uključivanje u kulturne institucije, rad organizacija civilnog društva i kreiranje zainteresirane publike za različite kulturne sadržaje u gradu.

- Pozivamo sve zainteresirane građane i građanke da dođu na predstavljanje knjige u klub Azimut, 14.12. u 18 sati i provjere što mladi grada Šibenika žele i misle o kulturi - kazali su organizatori. 

Za ovo događanje potrebno je posjedovanje EU COVID digitalne potvrde.

Podijeli: