Provjerite uvjete

Objavljen 'Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama'

Razvoj   |   Autor: ŠibenikIN   |   21.11.2023 u 11:35

  Ilustracija/ Unsplash
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio „Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)“.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u postojećim obiteljskim kućama.

Fotonaponske elektrane mogu biti postavljene na postojeće obiteljske kuće ili na postojeće pomoćne građevine uz obiteljsku kuću.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon imali prebivalište na adresi i mjestu kuće.

Fizičke osobe – građani koji na adresi i mjestu obiteljske kuće obavljaju gospodarsku djelatnost nisu korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva.

Prijavitelji koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda ili sredstva iz drugih izvora po prethodno provedenim dodjelama sredstava za sufinanciranje predmeta Poziva, ne mogu ostvariti pravo na sredstva po ovom Pozivu.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

- koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
- u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i

- koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

- ima najviše 3 (tri) stambene jedinice,
- ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, kako slijedi:

- fotonaponski sunčani moduli, njihovi nosači (potkonstrukcija), pretvarači (inverteri), DC i AC razvod,
- regulacijska, mjerna i oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka,
- oprema obračunskog mjernog mjesta,
- ostala oprema za pravilan rad sustava,
- građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (kabelski prodori, betoniranje postolja i sl.),
- gromobranska instalacija FN elektrane. 

Opravdani su isključivo troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

Fond opravdanost troškova utvrđuje uvidom u Potvrdu za trajni pogon, račune izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 12.425.000,00 eura. Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva donacija. Sredstva se dodjeljuju u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane, a najviše do 50% opravdanih troškova Projekta.

Podnošenje prijava na Poziv započinje objavom Poziva, 15. studenog 2023. godine u 9 sati.

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije iz točke VI. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) u zatvorenoj omotnici:

- preporučene pošte s povratnicom,
- na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
- s naznakom Poziv EnU-4/23 – prijava, dostavlja se,
- s navedenim imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

Podijeli: