Traje do 27. lipnja

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Uspostava reciklažnih dvorišta'

Razvoj   |   Autor: ŠibenikIN   |   29.03.2023 u 11:54

  Razvojna agencija ŠKŽ
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta".

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta (RD) iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom,  u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih RD ili nabavu mobilnih RD, naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave (JLS) gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva su JLS-ovi u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a.
Iznimno od prethodno navedenog, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za RD-građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za mobilna RD.

Prihvatljive aktivnosti:

Reciklažna dvorišta (građevine)
Mobilna reciklažna dvorišta

Detaljnije o prihvatljivim aktivnostima možete pronaći u samom pozivu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.500.000,00 EUR / 64.043.250,00 HRK od čega je predviđeno:

5.300.000,00 EUR / 39.932.850,00 HRK za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
3.200.000,00 EUR / 24.110.400,00 HRK za ostale JLS-ove kao prijavitelje.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi:

reciklažna dvorišta - građevine:

- najniži iznos 67.000,00 EUR / 504.811,50 HRK
- najviši iznos 840.000,00 EUR / 6.328.980,00 HRK

mobilna reciklažna dvorišta:

- najniži iznos 13.300,00 EUR / 100.208,85 HRK
- najviši iznos 33.000,00 EUR / 248.638,50 HRK

Iznos bespovratnih sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 25. travnja 2023. u 9:00h. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 27. lipnja 2023. godine do 11:00 h.

Više informacija o objavljenom Pozivu možete pronaći na poveznici.

Podijeli: