27. po redu

Evo koje su odluke vijećnici donijeli na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u ovom sazivu

Šibenik   |   Autor: Š.I.   |   13.04.2021 u 14:36

  Grad Šibenik
Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojena je odluka o sastavu urbanog područja grada Šibenika te je nakon poduže rasprave prihvaćen prijedlog Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture.

Na sjednici je prihvaćen Prijedlog Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture Grada Šibenika 2020. - 2027. po kojoj će se, između ostalog,  izgraditi, razviti i osigurati odgovarajuća infrastruktura za vježbanje i bavljenje sportom svim dionicima društva, promicati tjelesne i sportske aktivnosti djece i mladih te razvoj sportskih talenata i sportskog osoblja.

Donošenjem odluke o sastavu urbanog područja osiguran je, kako su istaknuli iz gradske uprave, jedan od ključnih preduvjeta za financiranje aktivnosti Grada Šibenika kroz ITU (integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizam.

Svrha donošenja Odluke je provedba pripremnih aktivnosti i ispunjenja preduvjeta za uspostavu novog urbanog područja sukladno važećem Zakonu o regionalnom razvoju u kojem će se provoditi ITU mehanizam u budućoj financijskoj perspektivi 2021.-2027., kao  i priprema za novi višegodišnji financijski okvir Europske unije za isto razdoblje. Grad Šibenik će, sukladno Odluci definirati paket mjera koje treba provesti putem ITU mehanizma te pripremiti popis projekata iz područja urbanog razvoja koje će predložiti za financiranje. 

Vijećnici su prihvatili i izmjene Odluke o porezima Grada Šibenika koja je sadržajno prilagođena uputi Središnjeg ureda porezne uprave Ministarstva financija, a većinom glasova usvojene su i dopune Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u kojoj će ubuduće biti jasno utvrđeni kriteriji za određivanje početne cijene zakupa poslovnih prostora na području Grada Šibenika u postupcima javnog natječaja.

Kako bi se zemljišnoknjižno stanje uskladilo sa stvarnim stanjem izgrađenosti komunalne infrastrukture na šibenskom gradskom području, na sjednici Gradskog vijeća podržan je i prijedlog o dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi i njezinom pravnom statusu, a vijećnici su se suglasili i s ulaganjem u projekt uređenja trga u Raslini.

Na Vijeću je prihvaćen i plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Grada Šibenika u ovoj godini. 

Odlukom Vijeća stavljeni su izvan snage i dva plana – Detaljni plan uređenja Zone mješovite namjene Njivice te Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac. U oba slučaja  planovi su davno doneseni, a prostori unutar njihovih obuhvata većinom su izgrađeni, definirani i komunalno opremljeni, dok neizgrađeni dijelovi, kako je istaknuto traže nova, suvremenija rješenja.

Većinom glasova gradskih vijećnika podržan je, pak, prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambeno-turističkog naselja Mala Solina kako bi se što prije prišlo realizaciji tog značajnog projekta predviđenog i Generalnim urbanističkim planom uređenja Grada Šibenika te podigla opća razina kvalitete i standarda spomenutog područja.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika prihvaćen je prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku.  Vijećnici su primili na znanje i sljedeća izvješća: Izvješće o radu s financijskim izvješćima za prošlu godinu Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika,  Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika, Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportova Grada Šibenika te Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Šibenika. Vijećnici su se suglasili i s Izvješćem o korištenju sredstava tekuće pričuve proračuna Grada Šibenika za prošlu i ovu godinu, a prihvaćen je i prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Petra Krešimira IV te izmjena i dopuna Statuta OŠ Brodarica.

 

Podijeli: