Do 6. listopada

Grad daje novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog školskog materijala, evo kako se prijaviti

Šibenik   |   Autor: Š.I.   |   06.09.2021 u 13:57

  Ilustracija/ Unsplash
Grad Šibenik poziva roditelje/skrbnike učenika osnovnih škola s mjestom prebivališta na području Grada Šibenika, na podnošenje Zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala za 2021/2022. školsku godinu.

Na Javni poziv mogu se javiti korisnici prava na dječji doplatak ostvarenog u 2021. godini s prebivalištem na području Grada Šibenika.

Grad Šibenik će omogućiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300 kuna svim učenicima  od 1. do 4. razreda, te 500 kuna za učenike od 5. do 8. razreda, a za što je u gradskom proračunu Grada Šibenika osigurano 383 tisuće kuna.

Za ostvarivanje jednokratne pomoći podnositelj je dužan podnijeti ispunjeni obrazac Zahtjeva kojeg može preuzeti na internetskoj stranici Grada Šibenika (POVEZNICA na dokumentaciju), uz koji prilaže:

• Dokaz o ostvarivanju prava na doplatak za djecu za 2021. godinu (rješenje/potvrda o pravu na doplatak za djecu ili potvrda o isplaćenom doplatku za djecu)
• Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa
• Presliku osobne iskaznice korisnika doplatka/podnositelja zahtjeva (obje strane osobne iskaznice)
• Presliku tekućeg računa/zaštićenog računa na kojem je vidljiv IBAN (roditelji/skrbnici koji imaju otvorene zaštićene račune dužni su primanje prijaviti u FINA-i, upariti zaštićeni račun s računom Grada Šibenika, te dostaviti pripadajući obrazac G2)

Skeniran ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva s potrebnom dokaznom dokumentacijom u prilogu dostavlja se ISKLJUČIVO putem namjenskog e-maila: radne.biljeznice@sibenik.hr, zaključno sa 06. listopada 2021. godine. Osobna dostava u pisarnicu Grada Šibenika, kao ni dostava redovnom poštom nije moguća, odnosno takve prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije, pojašnjenja i upite možete se obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (431-000) i to savjetniku za društvene projekte Josipu Juriću i/ili višoj stručnoj suradnici za odgoj, obrazovanje i udruge civilnog društva Vanji Juras Čvorak.
 

Podijeli: