Zovko, Sever...

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva kod Burića: Tema je bila financiranje lokalnih medija

Šibenik   |   Autor: Š.I.   |   27.05.2022 u 10:33

U okviru predstavljanja projekta Modeli financiranja lokalnih medija, Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND), Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske (SNH), Ema Tarabochia Veršić, glavna tajnica HND-a, Iva Borković, voditeljica programa HND-a i Hrvoje Gunjača, zamjenik predsjednika ogranka HND-a Šibensko-kninske županije sastali su se danas sa Željkom Burićem, gradonačelnikom Šibenika i njegovim suradnicima.

Jedan je to od niza sastanaka čelnih osoba HND-a i HNS-a sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave u namjeri da se zajednički preciziraju ponajbolja rješenja, odnosno modeli financiranja lokalnih medija.

Cilj ovog projekta je, kazano je na sastanku,  dokidanje netransparentnog financiranja i postavljanje neovisnog mehanizama za javne potpore kojima se jačaju kapaciteti medija i novinarstva, u onim jedinicama lokalne samouprave koje brinu o transparentnosti trošenja javnih sredstava i razvoju kvalitetnih lokalnih medija. Primjena ovih modela bit će važan iskorak u jačanju neovisnosti lokalnih medija i kvalitetnog novinarstva.

Modeli će biti predstavljeni jedinicama lokalne samouprave, predstavnicima Udruge gradova i općina, Hrvatskoj zajednici županija i javnosti, krajem lipnja ili početkom srpnja na konferenciji u Novinarskom domu. Modeli će također biti objavljeni na web-stranicama HND-a i SNH, i tako će u svakom trenutku biti javno dostupni svim jedinicama lokalne samouprave.

Gradonačelnik Željko Burić poželio je gostima dobrodošlicu u gradsku upravu Grada Šibenika, predstavio gradske projekte i posebnosti  te se zanimao za  rad i inicijative dviju po članstvu najmnogoljudnijih novinarskih institucija. 

- Svaki model kojim će se pridonijeti transparentnijem poslovanju u bilo kojem području, pa tako i u segmentu suradnje i financiranja medija  hvalevrijedan je i zanimljiv. Grad Šibenik svoju želju za transparentnošću iskazuje svake godine kroz Javne pozive. Njima su obuhvaćene i lokalne medijske kuće sa kojima je suradnja doista na zavidnoj razini. Rekao bih da postoji niz  indikatora transparentnosti Grada Šibenika. U to, naprimjer, spada  javnost sjednica Gradskog vijeća, javnost rada i odluka same gradske uprave, proračunski dokumenti, planovi nabava, savjetovanja s javnošću,  primjena Zakona o pravu na pristup informacijama, suradnja s civilnim društvom, izravna participacija građana u odlučivanju kroz ustrojstvo mjesne samouprave  i slično – istaknuo je gradonačelnik Burić.

Podijeli:        

// PROMO