Održana sjednica partnerskog vijeća

Predstavljen završni nacrt Plana razvoja Šibensko-kninske županije do 2027. godine

Županija   |   Autor: Š.I.   |   07.04.2022 u 09:50

Treća sjednica Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije na kojoj je predstavljen završni nacrt Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2021.-2027., održana je jučer u ABC centru u Šibeniku u organizaciji Šibensko-kninske županije i Javne ustanove Razvojna agencije Šibensko-kninske županije

„Ovaj Plan predstavlja akt strateškog planiranja koji se izrađuje za razdoblje do 2027. godine i najvažnija je strateška podloga za realizaciju projekata u narednom razdoblju. Plan podrazumijeva uravnotežen razvoj svih dijelova županije s posebnim pristupom razvoja održivosti otoka i slabije razvijenih područja. Naša županija će s ovim Planom odrediti smjer razvoja za budućih šest, odnosno sedam godina, a vjerojatno i duže jer su ovaj Plan i njegova provedba osnova za iduće planove koji će se donijeti.“, istaknuo je župan Šibensko-kninske županije  Marko Jelić.

Plan razvoja naglasak , između ostaloga, stavlja na turizam, poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu kao glavne gospodarske grane, ali isto tako i nove digitalne i zelene industrije. Plan razvoja Šibensko-kninske županije sadrži uvod, srednjoročnu viziju razvoja, opis srednjoročnih razvojnih potreba i potencijala, usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju, popis posebnih ciljeva s pokazateljima ishoda, terminski plan provedbe projekata od strateškog značaja te financijski plan i okvir za praćenje. Plan razvoja definiran je kroz četiri prioritetna područja javnih politika, 15 posebnih ciljeva te 41 razvojnu mjeru.

S ciljem što veće transparentnosti procesa i dobivanja šire slike stanja i potreba, u proces izrade uključeno je preko 180 različitih dionika iz civilnog, privatnog i javnog sektora.

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije koordinira i sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe Plana razvoja te pri tome aktivno surađuje s Partnerskim vijećem. Također, osnovane su četiri Tematske radne skupine: Zdravstvo i socijalna uključenost, Kultura, obrazovanje i sport, Gospodarstvo i tržište rada, Prirodni resursi, zaštita okoliša i prostorni razvoj.

Ekonomski institut iz Zagreba odabran je za provođenje ex-ante evaluacije, odnosno prethodnog vrednovanja Plana razvoja, a ekspertni tim Instituta sudjeluje u svim fazama izrade strategije, vrednuje njenu usklađenost s metodologijom i strateškim dokumentima, a posebnu važnost pridaje opravdanosti, relevantnosti i konzistentnosti.

Na službenim stranicama Šibensko-kninske županije sljedeći tjedan će biti objavljeno savjetovanje s javnošću o Planu razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine koje će trajati 30 dana.

Ciljevi koji se žele postići savjetovanjem s javnošću su upoznavanje zainteresiranih korisnika sa sadržajem Plana. Nakon provedenog savjetovanja s javnošću Plan se usvaja na Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije do kraja lipnja 2022. godine.

Izrada Plana razvoja provodi su u sklopu projekta Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – faza II.

Kroz projekt je pripremljen četverogodišnji plan podrške jačanju kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata te strateško planiranje i regionalni razvoj.

Vrijednost projekta je 13.925.466,66 kuna te je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Podijeli:        

// RADOVI U TIJEKU

Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, osim u slučaju odgode radi više sile, u ponedjeljak 27.05.2024. godine od 8 do 12 sati bit će obustavljena isporuka električne energije u Vodicama:
MAGISTRALA 1/A,1/B, PUT GAĆELEZA 5B, 5D, 5E, 5F, 7, 7B, 7C, 7G, 7D, 7F, 9, 11

  24.05.2024

Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, osim u slučaju odgode radi više sile, u srijedu 29.05.2024. godine od 8 do 15 sati bit će obustavljena isporuka električne energije u Pirovcu:
BARTOLA KAŠIĆA, KATARINE ZRINSKE, KRALJA ZVONIMIRA, BLAJBURŠKIH ŽRTAVA

  24.05.2024