Za lokalno stanovništvo

U Skradinu održano predavanje 'Raznolikost, stanje i zaštita slatkovodnih riba rijeke Krke'

Županija   |   Autor: F.Z.   |   21.02.2023 u 11:55

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ jučer je u Ispostavi u Skradinu organizirala predavanje za lokalno stanovništvo o stanju ihtiofaune na području Nacionalnog parka „Krka“ i projektima koji se s tim u vezi provode

Predavanje je održao dr. sc. Davor Zanella, profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, voditelj istraživanja rasprostranjenosti i stanja populacija ciljanih vrsta slatkovodnih riba u NP „Krka“ provedenog 2021. i 2022. godine. Trenutno se provodi projekt utvrđivanja stanja invazivnih vrsta riba na širem području NP „Krka“.

Tijek i rezultati navedenih istraživanja predstavljeni su lokalnom stanovništvu, kao važnom partneru kada je riječ o zaštiti autohtonog ribljeg fonda i izlovu invazivnih vrsta koje ga ugrožavaju.

Rijeka Krka spada u vodotoke jadranskog slijeva s najvećim brojem zabilježenih slatkovodnih vrsta, zbog čega spada u najzanimljivija ihtiološka područja Hrvatske, ali i Europe. Istraživanje je provedeno s ciljem prikupljanja novih podataka o zajednici slatkovodnih riba s obzirom na staništa i rasprostranjenost ciljanih vrsta, na temelju kojih će se izraditi osnova za zoniranje područja Ekološke mreže Natura 2000, a rezultati istraživanja poslužit će i za donošenje specifičnih mjera za očuvanje ciljanih vrsta. U istraživanjima su zabilježene ukupno dvadeset četiri vrste riba s 12 279 jedinki raspoređenih u šesnaest porodica. Od ukupnog broja zabilježenih vrsta šest je strano, a osam vrsta jesu zavičajne endemske vrste: oštrulja, mren, visovački glavočić, dalmatinska pijurica, drlja, ilirski klen i turskijev klen. Endemične i rijetke slatkovodne ribe, koje su rezultat geološke prošlosti rijeke, uvrštavaju Krku, u ihtiološkom pogledu, u prirodni spomenik najveće nacionalne i internacionalne vrijednosti. Praćenje stanja zajednica riba, zavičajnih i unesenih vrsta, nastavit će se kako bi se moglo pravovremeno reagirati na promjene stanja i restaurirati pogodna staništa.

Neki od uzroka ugroženosti slatkovodnih riba jesu pregradnja i regulacija vodotoka, degradacija staništa, onečišćenje voda, klimatske promjene i strane i prenesene vrste. Posljednjih godina došlo je do promjena u ribljem fondu i pojave invazivnih vrsta unesenih iz dunavskog slijeva. NP „Krka“ intenzivno radi na njihovu izlovu u suradnji s lokalnim stanovništvom.

4 fotografija

POGLEDAJTE
GALERIJU

Podijeli:        

// RADOVI U TIJEKU

Zbog kvara na cjevovodu od 9 do 12 sati vode neće i mati mještani Banovaca i Banovaca donjih.

 

  20.05.2024

Zbog kvara na cjevovodu do 15 sati vode neće imati mještani sela Podumci u općini Unešić.

 

  19.05.2024